O nás

     V srdci horného Liptova, kraji prebohatom na prírodné krásy, kraji plnom kopcov, hôr i vysokých horských štítov, mala turistika tradíciu od nepamäti. Nobolo preto žiadnou zvláštnosťou, že už po vzniku závodu Tesla  sa  grupovali  nadšenci  tohto  rekreačného  športového  odvetvia.  Prví  nadšenci,  p. Kotúček,  Floch,  Doležal,  Duran,  Krivoš, Dlugolinský, Surovček a mnohí ďaľší považovali turistiku a všetko čo s ňou súvisí za "srdcovú záležitosť." Či už to bolo udržiavanie stanovej základne na Podbansku, alebo početné výstupy na okolité horské masívy.

    A tak pri zakladní TJ  v  r. 1958  vložili svoju skalu do tvoriacej sa mozaiky športových odvetví aj turisti.  I keď boli určité problémy - najmä s financovaním činnosti - turisti sa rýchlo zaradili do početnej rodiny tesláckych športovcov. Nepodarilo  sa všetko,  čo si predsavzali - základňa  na Podbansku  musela  byť práve pre nedostatok prostriedkov zrušená, ale napriek tomu vďaka tým, ktorí prírodu milovali dostávali aktivity čoraz širší rozmer.

    Okrem pestovania stále intenzívnejšej turistiky sa členovia odboru zapájali do čistenia chodníkov, značkovania turistických trás a čoraz častejšie boli spoločné účasti na rôznych - väčších či menších - zrazoch, stretnutiach a výstupoch - napr. na III. CS v Prahe, pri 18. ročníku Rallye FICC a pod. Aktivity sa rozširovali na účasť na ďalších podujatiach, v nejednom prípade  celoslovenského charakteru ako boli podujatia "Po stopách 1. Čs. armádneho zboru", Národné výstupy na Kriváň, Stretnutie čitateľov Krás Slovenska.

    Postupom času - v sedemdesiatych rokoch - turisti rozšírili diapazón svojej činnosti na prospešnú spoluprácu s OT v Lipt. Mikuláši, Poprade, Svite, Martine, Vavrišove, Pohorelskej Maši a ďalšími. Jedným z najvýznamnejších aj najmasovejších podujatí, pod ktorým sa dlhoročne "podpisoval" OT TJ Tesla je výstup na Bystrú. Rozširovali sa aj formy turistiky - od klasickej letnej, sa prešlo na zimné výstupy, lyžiarske zrazy a prechody hrebeňmi slovenských horstiev. Turisti mali "zlezené" pomaly celé Nízke i Vysoké Tatry, Malú i Veľkú Fatru, mali za sebou Celoslovenský zimný zraz na Donovaloch, zraz turistov SNP na Varínskych lúkach a desiatky individuálnych či kolektívnych výstupov. Za osobitnú zmienku stojí 10-dňový zájazd do pohoria Rila-Pirin v Bulharsku, či každoročné 7-dňové putovanie po krajoch ČR.

    Dlhé roky patril OT medzi najagilnejšie medzi tými, ktorí udržujú partnerské vzťahy s OT TJ Brano Hradec na Moravicí pri Opave. Tieto najprv partnerské vzťahy prešli do úprimných priateľstiev a v nejednom prípade sa udržiavajú už dlhé roky. Tento aspekt je pre turistiku príznačný - kamarátstvo, priateľstvo a v neposlednom rade zapájanie sa celých rodín do spoločných podujatí.

    Ako celá naša spoločnosť, tak i turistika prechádzala za posledné roky búrlivým vývojom a značnými zmenami. Aj turistika sa "modernizovala", okrem klasických peších výstupov, prechodov a zrazov pribudla cykloturistika, zimná turistika, lyže, skituristika, diaľkové pochody a mnohé iné formy tohto športového odvetvia. Dlhodobé výlety a zájazdy za poznaním prírody, hviezdicové pochody, alternatívne pobyty s možnosťou výberu - to všetko ponúka v súčasnosti turistika. A čo je obzvlášť dôležité, neobmedzuje sa len na poznávanie regionálnych oblastí, ale  "vybrala" sa aj do sveta, za hranice Slovenska.

    V deväťdesiatych rokoch začal OT pravidelne organizovať 10-dňové zájazdy za poznaním prírody - postupne navštívili Krkonoše, Český Ráj, Šumavu a Bavorsko, Južnú Moravu a Rakúsko, Východné Slovensko, Štiavnické pohorie, Malé Karpaty, Slovenský Kras, absolvavali "Dunajskú cestu", Zamagurie, Nízke Beskydy, atď. Tieto zájazdy sa uskutočnili prakticky vo všetkých ročných obdobiach a realizovali sa všetkými už spomenutými formami - t.j. na lyžiach, pešo, na bicykloch alebo kombináciou týchto možností.

  Aj v tomto období úspešne pokračujeme v partnerských vzťahoch so svojimi kolegami z Hradca nad Moravicí (v roku 2008 sme si pripomenuli 30. výročie od nadviazania vzájomných vzťahov). Intenzívne spolupracujeme s okolitými klubmi a svoju činnosť riadime podľa vopred zostaveného kalendára turistických akcií a podujatí. Najviac spolupracujeme s KST Jasná Liptovský Mikuláš. V posledných rokoch sme s nimi uskutočnili množstvo zájazdov, ako napr. Rakúske Alpy, "Dunajská cesta", Slovenské a Ukrajinské Poloniny, Jizerské hory, atď.

    Od roku 2009 klub pracuje pod názvom KST - ŠKM Liptovský Hrádok a má 50 členov. Je však otovrený pre širokú verejnosť, hlavne mladých ľudí. V súčastnosti pôsobia ako vedúci akcií :  J.Skladaný, Ing. Kočtúch, J. Ambrózová, M.Čumpelíková, J.Gurková, K.Větrovský. Výbor KST pracuje v zložení : predseda - Jozef  Skladaný, pokladník - Marcela Čumpelíková.