Pokiaľ ste svojimi 2% daní prispeli na náš klub patrí Vám poďakovanie a zároveň prosba o preposlanie mailom kópie Vyhlásenia alebo Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov a poukázaní 2% dane. Ďakujeme.