Naša história


História ŠKM – KST Liptovský Hrádok.

V srdci horného Liptova, kraji prebohatom na prírodné krásy, kraji plnom kopcov,
hôr i vysokých horských štítov mala, turistika tradíciu od nepamäti. Nebolo preto
žiadnou zvláštnosťou, že už po vzniku závodu Tesla sa „grupovali“ nadšenci tohoto
rekreačného športového odvetvia. Prví nadšenci, p. Kotúček, Floch, Doležal, Duran,
Krivoš, Surovček, Dlugolinský a mnohí ďalší považovali turistiku a všetko čo s ňou
súvisí za „srdcovú záležitosť.“ Či to už bolo udržiavanie stanovej základne na
Podbanskom, alebo početné výstupy na okolité horské masívy. A tak pri zakladaní TJ
v roku 1958 vložili svoju skalu do tvoriacej sa mozaiky športových odvetví aj turisti.
I keď boli určité problémy - najmä s financovaním činnosti - turisti sa rýchlo zaradili
do početnej rodiny tesláckých športovcov. Nepodarilo sa všetko, čo si predsavzali -
základňa na Podbanskom musela byť práve pre nedostatok prostriedkov zrušená, ale
napriek tomu vďaka tým, ktorí prírodu milovali, dostávali aktivity čoraz širší rozmer.
Okrem pestovania stále intenzívnejšej turistiky sa členovia odboru zapájali do
čistenia chodníkov, značkovanie turistických trás a čoraz častejšie boli spoločné
účasti na rôznych - väčších či menších - zrazoch, stretnutiach a výstupoch - napr. na
III. CS v Prahe, pri 18. ročníku Rallye FICC a pod. Aktivity sa rozširovali na účasť
na ďalších podujatiach, v nejednom prípade celoslovenského charakteru ako boli
podujatia „Po stopách 1. Československého armádneho zboru.“ Národné výstupy na
Kriváň, Stretnutie čitateľov Krás Slovenska a podobne.
Postupom času v sedemdesiatych rokoch, turisti rozšírili svoju činnosť o prospešnú
spoluprácu s OT v Liptovskom Mikuláši, Poprade, Svite, Martine, Vavrišove,
Pohorelskej Maši a ďalšími. Jedným z najvýznamnejších aj najmasovejších podujatí,
pod ktorým sa dlhoročne „podpisoval“ OT TJ Tesla je výstup na Bystrú, kedy napr.
v roku 1979 sa na výstupe zúčastnilo až 503 účastníkov zo Slovenska, Čiech, Poľska,
Nemecka, Rakúska. Rozširovali sa aj formy turistiky - od letnej klasickej sa prešlo na
zimné výstupy, lyžiarske zrazy a prechody hrebeňmi slovenských horstiev. Turisti
mali „zlezené“ Nízke a Vysoké Tatry, Malú a Veľkú Fatru, mali za sebou zimné
zrazy turistov SNP a desiatky kolektívnych a oddielových výstupov. Za osobitú
zmienku stojí 10 - dňový zájazd do pohoria Rila - Pirin v Bulharsku, či

každoročné 7 - dňové putovanie po krajoch ČR. Dlhé roky patril OT medzi najagilnejšie medzi
tými, ktorí udržujú družobné vzťahy s OT TJ Brano Hradec nad Moravicí.
Ako celá naša spoločnosť, tak i turistika prechádzala za posledné roky búrlivým
vývojom a značnými zmenami. Aj turistika sa „modernizovala.“ Okrem klasických
peších výstupov, prechodov a zrazov, pribudla cykloturistika, zimná turistika,
prechody a mnohé iné formy. A čo je obzvlášť dôležité, neobmedzuje sa len na
poznávanie „regionálnych oblastí,“ ale „vybrala“ sa aj do sveta, za hranice
Slovenska. V deväťdesiatych rokoch začal OT pravidelne organizovať 10 - dňové
zájazdy za poznaním prírody - postupne navštívili Krkonoše, Český Raj, Šumavu,
Bavorsko, Južnú Moravu, Rakúsko, Východné Slovensko, Malé Karpaty, Slovenský
kras, absolvovali „Dunajskú cestu,“ Zamagurie, atď. Tieto zájazdy sa uskutočnili
prakticky vo všetkých ročných obdobiach a realizovali sa všetkými už spomínanými
formami - t. j. na lyžiach, pešo a na bicykloch.

Súčasná história ŠKM – KST Liptovský Hrádok.
V posledných rokoch okrem pravidelných 1 - dňových akcií sa zamerali na
každoročné týždenné poznávanie slovenských pohorí od východu po západ a od juhu
na sever. Nadviazali spoluprácu s organizátormi Medzinárodného „Dreitage -
Wanderrung“ v rakúskom meste Knittelfeld, kde sa už po 9 x zúčastnili na tomto
podujatí, ktoré si rozširujú každý rok o nové výstupy, hlavne v Štajerských a
Sekauverských Alpách. Priateľstvo tiež pokračuje každoročnou návštevou
organizátorov v meste Liptovský Hrádok. Aj v tomto období pokračujú v
družobných vzťahoch s turistami z Hradca nad Moravicí a v tomto roku (2015) si
pripomenuli 37. výročie od nadviazania družobných stykov.
Svoju činnosť riadia podľa vopred zostaveného turistického kalendára. Najviac
spolupracujú s KST Jasná z Liptovského Mikuláša. V posledných rokoch s nimi
uskutočnili množstvo zájazdov ako napríklad Rakúske Alpy, Dunajskú cestu,
Jizerské hory, Slovenské, Ukrajinské i Poľské Poloniny, atď. Naďalej sa zúčastňujú
zimných celoslovenských zrazov, organizujú tiež 2 - 3 dňové akcie za poznaním krás
Slovenska, ako sú hrady, kaštiele, zrúcaniny hradov vo všetkých kútoch Slovenska.
Od roku 2009 pracujú po názvom KST - ŠKM Liptovský Hrádok. Za posledné 3
roky im členská základňa vzrástla na 70 členov. Klub je otvorený pre širokú
verejnosť. Propagáciu uskutočňujú formou vývesnej skrine a na web. stránke klubu.
Mrzí ich len to, že do klubu neprichádzajú mladí ľudia, takže členská základňa starne,
ale členovia sú vďaka dlhoročnému členstvu a pravidelnej turistike vždy mlado
naladení.
V roku 2015 organizovali jubilejný 50. ročník výstupu na Bystrú. Za veľmi
nepriaznivých podmienok - dážď, vietor a sneh - na vrchol vystúpilo 88 turistov.
Spomeniem aspoň niektoré výstupy za posledné 2 roky: Tri kopy, Baníkov, Veľký
Bok, Veľká Vápenica, Zvolen, Vtáčnik, Lysec, Pohorie Pilič v Maďarsku, Sivý vrch,
Krížna, Salzbursko, Malé Karpaty, Ostrá, Slovenský raj, Vihorlat, Sninský kameň,
Štiavnické vrchy, Poľana, atď.
V súčasnosti, tak ako aj viac rokov predtým, pracujú ako vedúci akcií: Skladaný,
Literová, Ing. Kočtúch, Ambrózová, Bella, Větrovský, Ing. Kozáková. Výbor už tiež
viac rokov pracuje v zložení: Predseda: J. Skladaný, tajomník A. Literová, pokladník
V. Fickerová.

Obľúbenú majú aj vrcholovú pesničku, ktorú si radi zaspievajú na zdolaných
vrcholoch :
„A či v zime, a či v lete, turisti sú na výlete,

hej dolina, dolina, na doline sud vína,

tí turisti si žijú jak jedna rodina.

A či prší a či sneží, turisti sú stále svieži,

hej dolina, dolina na doline sud vína,

tí turisti si žijú jak jedna rodina“.

Každú viac dňovú akciu zdravia heslom „Nazdar našej výprave.“
Tak nech im tie „výpravy“ ešte dlho robia život krajším, zoceľujú ich priateľstvá -
veď kamarátstvo a priateľstvo sú pre turistiku príznačné.

 Ali